Bijgewerkt 15 october 2005

Vve Kruitschip Leiden

Handige links

Openstaande Acties prikbord

Storingen melden

Schoonmaken complex

Voordeur sleutels en
naamplaatjes bestellen

VvE Kruitschip

Welkom op de website van het bestuur van de Vereniging van Eigenaren van het appartementen complex Kruitschip in Leiden.

 

 

 

Op deze webpagina vindt U handige links / adressen / hints / tips etc.
Deze pagina is alleen voor intern gebruik voor het bestuur en de leden van de VvE. Info en opmerkingen bij Dominique Bernsen (kruitschip 28)

Laatste nieuws - UPDATE

Status Daklozen opvang in Garenmarkt 1a (10 October 2005)

Meeuwenoverlast dak Natuurhistorisch museum (10 oct 2005 )

Update 10-Oct-2005 Via Bird Control Holland is er een mogelijkheid om een net te spannen over het platte dak van het natuur historisch musem. Vanuit het bestuur zal dit bekeken worden.

Update 2-apr-2005 Rond 11 maart 2005 zijn de meeuwen zich weer gaan nestelen op het dak van het voormalig Natuurhistorisch museum aan de raamsteeg. De meeuwen vertrekken weer eind augustus Dit veroorzaakt nogal wat overlast. Helaas is hier niets aan te doen, lees hieronder een kleine historie:

Status Bezwaarschrift Nuon Meterhuisje tussen Kruitschip en Museum (11-apr-2005)

In een brief van de Dienst Bouwen en Wonen is het volgende mede gedeelt: Gezien een aantal punten waarop het bezwaarschrift is geoordeeld, dat ons ingebrachte zienswijze niet leiden tot weigering van de vrijstelling en bouwvergunning. De vrijstelling en bouwvergunning zijn dan ook op 11 apr 2005 verleend. Indien men wilt kan de volledige zienswijze van de gemeente ingezien worden bij Dominique Bernsen.

 

©2005 Dominique Bernsen